Croeso i Gyfoeth Y Coed!

Rydym yn cyfaeafu afalau a ffrwythau coed eraill sydd dros ben o bob rhan o Abertawe ar gyfer banciau bwyd lleol a mentrau rhannu bwyd eraill. Mae ein henw'n cyfeirio at y cynhaeaf helaeth hwn. Cynhelir ein prosiect a gynhelir gan Ganolfan Amgylchedd Abertawe. Ein dosbarthwr yw FareShare Cymru.

A oes gennych chi goeden ffrwythau sy'n bwydo'r adar yn fwy na dim, neu sy'n ormod i chi ei rheoli? Yna llenwch ffurflen Cofrestru Coeden a byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â sut y gallwn helpu.

Hoffech chi gwymryd rhan? Byddem ein bodd tasech chi’n gallu ein helpu i dynnu new ddosbarthu ffrwthau,, gwneud gwaith allgymorth neu ein helpu gyda'n cynlluniau creu sudd neu goginio. Gallwch gofrestru ar ein tudalen Gwirfoddoli neu gysylltu â ni drwy'r dudalen Cysylltu â ni.

Ydych chi'n cynnal banc bwyd neu prosiect rhannu bwyd? Hoffech chi gael ffrwythau ffres only nid oes gennych fanc bwyd neu brosiect rhannu bwyd ond nad oes gennych gyfrif FareShare? Cysylltwch â ni drwy ein tudalen Cysylltu â ni.

Efallai y byddwch yn adnabod ein prosiect o dan enw blaenorol Sweet Pickings. Penderfynom newid i ‘Cyfoeth y Coed’ er mwyn defnyddio ein hiaith frodorol a phwysleisio’r cyfoeth helaeth mae coed ffrwythau’n ei gynhyrch. I ddarllen mwy am pam y gwnaethom y newid hwn gweler Amdanom Ni.